VZW “Kunstsmeden Antwerpen” in de maak

Ja de tijd begint te dringen als we volgend schooljaar de opleiding verder willen zetten. De cursisten zijn alvast enthousiast. Er wordt nu gekeken naar de financiële haalbaarheid om een vzw op te richten. Er is al volop vraag van cursisten om de opleiding te volgen, dat heeft me dan ook de stap doen zetten om door te gaan met opleiding kunstsmeden.

Ik opteer dan ook om een volwaardige cursus te bieden, zoals die in het verleden plaatsvond toe deze nog door de Academie werd ingericht. Om deze cursus haalbaar en voor de cursisten betaalbaar te houden zijn we op zoek naar sponsoring.

Alle suggesties zijn welkom.

Student Jef Vissers en docent Paul Dekker aan het werk in de smidse. Foto: joh

Student Jef Vissers en docent Paul Dekker aan het werk in de smidse.
Foto: joh