Replica naar antiek

Het maken van replica wordt enkel toegepast op antieke voorwerpen ouder dan honderd jaar, en niet op eenmalige artistieke kunstvoorwerpen. Het is hier de bedoeling om waardevol smeedwerk van verloren gaan te vrijwaren. Dikwijls worden oude gebouwen in ere hersteld, waarvan het oorspronkelijke smeedwerk deels door oxidatie is vergaan. Hierbij is het noodzakelijk dat dit beslag en bouwsmeedwerk door nieuw dient te worden vervangen. Het nieuwe smeedwerk moet dan zowel op technisch vlak van uitvoering, als op uitzicht en maatvoering, worden vergeleken met het oorspronkelijke ijzeren voorwerp. Hierna kan het bij toepassing voor buiten, worden behandeld om het van oxidatie te vrijwaren.

Category

Smeedwerk