!!! EUREKA WE HEBBEN HET GEHAALD !!!

replica-aalmoespot-opleiding-smedenIn eerste instantie leek het ontmoedigend, om in anderhalve week een dergelijk bedrag bijeen te sprokkelen. Maar zaterdagavond, moe en voldaan bereikten we ons streefbedrag: 5065,00 € in onze gesmede collectebus.
Veel dank aan jullie allen, die op een of andere manier een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan het behoud van onze cursus kunstsmeden. Zonder de hulp van Joeri (ETWIE) en de tegemoetkoming van het Zuiderpershuis (3000 €) was het ons waarschijnlijk nooit gelukt. Maar de solidariteit en inzet tussen de leerlingen heeft me nog het meest verbaasd. De ‘handjes’,waar ik toevallig een paar maand eerder een stempel voor had gemaakt, kwamen tijdens onze actie uitzonderlijk goed van pas. En dan het feit dat op het laatste nippertje ‘De Quaye Wereld’ ons van een plaatsje op hun festival voorzag, kwam voor ons als een goede fee uit de lucht gevallen.
We zitten nu voor één schooljaar terug in de running, en hebben dus gedurende deze periode, respijt om uit te zien naar een duurzame oplossing. We zijn ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn om het smidsvuur in Antwerpen te laten branden. Het wordt nog een zoektocht tussen personen, verenigingen en instanties die hierbij van betekenis voor ons kunnen zijn. We zullen ons niet bij de pakken neerzetten, dit hebben mijn leerlingen en ik ondertussen wel bewezen.
Met de directie van de school moeten we nog eens rond de tafel zitten, om voor de toekomst enkele correcte en vooral eerlijke afspraken te maken. maar ook hierbij denk ik dat we op het goede spoor zullen geraken. duimen maar !